Βρες το έπιπλο μπάνιου που σου ταιριάζει

Τιμή 481,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 535,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 548,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 612,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 476,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 531,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 791,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 120x32x160, Πλήρες (MDF)

Τιμή 1.020,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 120x32x160, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 524,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 594,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 454,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 519,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 453,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 60x32x120, Πλήρες (MDF)

Τιμή 646,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 60x32x120, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 560,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 621,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 396,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 80x14x120, Πλήρες

Τιμή 521,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 591,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 450,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 512,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 405,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 80x14x155, Πλήρες (MDF)

Τιμή 483,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 80x14x155, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 487,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 532,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΟΥΤΙ)

Τιμή 425,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 463,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΟΥΤΙ)

Τιμή 628,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 60x32x160, Πλήρες

Τιμή 269,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 45cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 307,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 45cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 238,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 45cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 261,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 45cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 430,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 498,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 370,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 431,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 316,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 359,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 297,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 333,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 364,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 418,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 326,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 375,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 300,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 342,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 337,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 397,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 318,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 370,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 469,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 529,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 495,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 130x14x100, Πλήρες

Τιμή 524,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 542,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΟΥΤΙ)

Τιμή 466,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 484,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΟΥΤΙ)

Τιμή 315,00€ με το ΦΠΑ. ΑΝΑ Στήλη Διάσταση 40x160x32, Πλήρες (MDF)

Τιμή 449,00€ με το ΦΠΑ. ΑΝΑ Στήλη Διάσταση 40x160x32, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 493,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 552,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 688,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 100x32x10, Πλήρες (MDF)

Τιμή 939,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 100x32x10, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 605,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 670,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 531,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 592,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 209,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 35x14x100, Πλήρες

Τιμή 557,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 627,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 484,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 550,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 621,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 80x14x175, Πλήρες (MDF)

Τιμή 746,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 80x14x175, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 560,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 630,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 487,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 558,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 237,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 40x160x32, Πλήρες (MDF)

Τιμή 376,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 40x160x32, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 497,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 71cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 549,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 71cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 313,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 40x160x32, Πλήρες (MDF)

Τιμή 438,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 40x160x32, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 665,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 740,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 572,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 640,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 585,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 646,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 692,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 762,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 597,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 660,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 315,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 40x32x160, Πλήρες (MDF)

Τιμή 449,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 40x32x160, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 665,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 740,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 572,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 644,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 704,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 771,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 496,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 120x32x120, Πλήρες (MDF)

Τιμή 645,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 120x32x120, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 540,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 606,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 471,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 532,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 357,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 80x14x155, Πλήρες

Τιμή 545,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 608,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 527,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 599,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 460,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 527,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 531,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 603,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 464,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 535,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Ωράριο λειτουργίας

  • Δευτ. έως Παρασκ. : 9:00 πμ - 8:30 μμ
  • Σάββατο : 9:00 πμ - 3:00 μμ

 

Εξυπηρέτηση πελατών

Επικοινωνηστε μαζι μας

Διεύθυνση : Νιρβάνα 34, Πατήσια, Τ.Κ. 11145, Αθήνα, Αττική

  • Email : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Τηλέφωνο : 210 8326689 και 210 2014209
© 2016 bathroom-shop.gr. All Rights Reserved.