Βρες το έπιπλο μπάνιου που σου ταιριάζει

Τιμή 289,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 75cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 325,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 75cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 273,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 309,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 255,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 287,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 279,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 322,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 259,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 291,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 382,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 416,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΟΥΤΙ)

Τιμή 358,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 379,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (ΛΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΟΥΤΙ)

Τιμή 628,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 60x32x160, Πλήρες

Τιμή 332,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 386,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 313,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 360,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 433,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 502,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 373,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 438,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

  • Τιμή 1413,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 105cm, Πλήρες
  •  Τιμή 1300,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες
  • Τιμή 1733,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 90,5cm, Πλήρες με επικάλυψη Τεχνογρανίτη
  • Τιμή 1676,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 90,5cm, Πλήρες με γυάλινη επικάλυψη
  • Τιμή 1733,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 90,5cm, Πλήρες με επικάλυψη SOLID ECO

Τιμή 1912,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 97cm, Πλήρες με επικάλυψη Τεχνογρανίτη

Τιμή 1836,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 97cm, Πλήρες με γυάλινη επικάλυψη

Τιμή 1912,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 97cm, Πλήρες με επικάλυψη SOLID ECO

Τιμή 1251,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 105cm, Πλήρες

Τιμή 1188,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 85cm, Πλήρες

Τιμή 1449,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες με επικάλυψη Τεχνογρανίτη

Τιμή 1373,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες με γυάλινη επικάλυψη

Τιμή 1449,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες με επικάλυψη SOLID ECO

Τιμή 1297,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες με επικάλυψη ξύλο μασίφ

Τιμή 1325,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες με επικάλυψη Τεχνογρανίτη

Τιμή 1262,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες με γυάλινη επικάλυψη

Τιμή 1325,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες με επικάλυψη SOLID ECO

Τιμή 1217,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες με επικάλυψη ξύλο μασίφ

Τιμή 1044,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες με επικάλυψη Τεχνογρανίτη

Τιμή  967,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες με γυάλινη επικάλυψη

Τιμή 1044,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες με επικάλυψη SOLID ECO

Τιμή  890,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες με επικάλυψη ξύλο μασίφ

Τιμή  957,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες με επικάλυψη Τεχνογρανίτη

Τιμή  894,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες με γυάλινη επικάλυψη

Τιμή  957,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες με επικάλυψη SOLID ECO

Τιμή  849,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες με επικάλυψη ξύλο μασίφ

Τιμή 823,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες

Τιμή 741,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες

Τιμή 1454,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 106cm, Πλήρες

Τιμή 1312,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 86cm, Πλήρες

Τιμή 2776,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 152cm, Πλήρες με επικάλυψη Τεχνογρανίτη

Τιμή  2659,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 152cm, Πλήρες με γυάλινη επικάλυψη

Τιμή 2776,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 152cm, Πλήρες με επικάλυψη SOLID ECO

Τιμή 2088,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 102cm, Πλήρες με επικάλυψη Τεχνογρανίτη

Τιμή  2007,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 102cm, Πλήρες με γυάλινη επικάλυψη

Τιμή 2088,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 102cm, Πλήρες με επικάλυψη SOLID ECO

Τιμή 2008,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 90,5cm, Πλήρες με επικάλυψη Τεχνογρανίτη

Τιμή 1895,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 90,5cm, Πλήρες με γυάλινη επικάλυψη

Τιμή 2052,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 90,5cm, Πλήρες με επικάλυψη SOLID ECO

Τιμή 1593,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες

Τιμή 225,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 50cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 254,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 50cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 216,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 40cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 242,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 40cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 354,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 390,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 317,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 351,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 355,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 397,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 312,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 349,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 416,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 453,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 355,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 393,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 416,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 459,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 351,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 391,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 311,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 351,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 249,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 50cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 278,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 50cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 231,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 45cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 260,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 45cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 370,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 410,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 317,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 355,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 370,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 416,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 313,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 353,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 322,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 60cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 367,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 60cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 379,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 429,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Σελίδα 1 από 11

Ωράριο λειτουργίας

  • Δευτ. έως Παρασκ. : 9:00 πμ - 8:30 μμ
  • Σάββατο : 9:00 πμ - 3:00 μμ

 

Εξυπηρέτηση πελατών

Επικοινωνηστε μαζι μας

Διεύθυνση : Νιρβάνα 34, Πατήσια, Τ.Κ. 11145, Αθήνα, Αττική

  • Email : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Τηλέφωνο : 210 8326689 και 210 2014209
© 2016 bathroom-shop.gr. All Rights Reserved.