Λογαριασμός Eurobank:
GR6302603510000990200494132

Αποστολή σε όλη την Ελλάδα τηλ. κέντρο: 210 8326689, 210 2014209

2τεστ

Βρες το έπιπλο μπάνιου που σου ταιριάζει

Τιμή 314,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 75cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 354,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 75cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 298,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 338,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 279,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 314,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 269,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 312,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 249,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 281,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 387,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 455,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 360,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 416,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 487,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 566,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 419,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 495,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

  • Τιμή 1761,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 88,5cm, Πλήρες με επικάλυψη Τεχνομάρμαρο λευκό
  • Τιμή 1838,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 88,5cm, Πλήρες με γυάλινη επικάλυψη
  • Τιμή 1768,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 88,5cm, Πλήρες με επικάλυψη SOLID ECO

Τιμή 1900,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 97cm, Πλήρες με επικάλυψη Τεχνομάρμαρο λευκό

Τιμή 1945,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 97cm, Πλήρες με γυάλινη επικάλυψη

Τιμή 2030,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 97cm, Πλήρες με επικάλυψη SOLID ECO

Τιμή 3177,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 152cm, Πλήρες με επικάλυψη Τεχνογρανίτη

Τιμή  3143,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 152cm, Πλήρες με γυάλινη επικάλυψη

Τιμή 3013,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 152cm, Πλήρες με επικάλυψη SOLID ECO

Τιμή 2231,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 90,5cm, Πλήρες με επικάλυψη Τεχνογρανίτη

Τιμή 2171,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 90,5cm, Πλήρες με Τεχνομάρμαρο

Τιμή 2281,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 90,5cm, Πλήρες με επικάλυψη SOLID ECO

Τιμή 1230,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες

Τιμή 254,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 50cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 287,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 50cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 244,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 40cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 273,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 40cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 383,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 425,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 342,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 381,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 384,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 431,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 337,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 379,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 442,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 486,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 380,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 423,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 443,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 492,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 375,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 421,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 334,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 378,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 281,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 50cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 313,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 50cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 261,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 45cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 293,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 45cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 416,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 463,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 358,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 401,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 417,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 469,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 353,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 399,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 344,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 60cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 392,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 60cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 510,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 580,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 557,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 640,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 490,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 572,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 504,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 60x32x120, Πλήρες (MDF)

Τιμή 718,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 60x32x120, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 588,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 660,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 499,00€ με το ΦΠΑ. Στήλη Διάσταση 80x14x120, Πλήρες

Τιμή 303,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 45cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 345,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 45cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 409,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 473,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 367,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 423,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 342,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 384,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 387,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 455,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 65cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 360,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 416,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 55cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 504,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 572,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 535,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 618,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 531,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 612,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 100cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Τιμή 468,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (MDF)

Τιμή 548,00€ με το ΦΠΑ. Διάσταση 80cm, Πλήρες (ΛΑΚΑ)

Σελίδα 1 από 5

E-SHOP

logo kapouranis final2 3

Ωράριο λειτουργίας

  • Δευτ. έως Παρασκ. : 8:30 πμ - 8:30 μμ
  • Σάββατο : 9:00 πμ - 3:00 μμ

Εξυπηρέτηση πελατών

Επικοινωνηστε μαζι μας

Διεύθυνση : Νιρβάνα 34, Πατήσια,

Τ.Κ. 11145, Αθήνα, Αττική

  • Eshop : www.e-kapouranis.gr
  • Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Τηλέφωνο : 210 8326689 - 210 2014209
© 2016 bathroom-shop.gr. All Rights Reserved.