Λεκάνη Clever

Ετοιμοπαράδοτη Λεκάνη Πλήρες ΧΠ/ΠΣ από 259,00€ Τιμή 159,00€ με το ΦΠΑ. με κάλυμμα S/close, με μηχ/σμό 2πλής ροής